mrt 13
Nieuws - update

Update corona protocol Welke

Ook bij Welke moeten we inspelen op de gevolgen van de coronacrisis en daarom willen we jullie hierbij een update geven over onze werkwijze de komende periode:

Je bent van ons gewend dat onze re-integratiebegeleiders de coaching en begeleiding bij voorkeur bij de kandidaat thuis vormgeven. Een sterk concept dat tot zeer goede resultaten leidt. Gezien bovenstaande ontwikkelingen, zijn wij helaas genoodzaakt tijdelijk van dit concept af te wijken en de begeleiding voorlopig telefonisch of via skype te verrichten. Ondanks dat er tijdelijk geen face-to-face contact mogelijk zal zijn, zal dit verder niets afdoen aan de inhoud en intensiteit van de begeleiding. Wij nemen deze voorzorgsmaatregel in het belang van uw en onze medewerkers/cliënten, teneinde het risico op besmetting tot een minimum te beperken en de continuïteit van de begeleiding te waarborgen.