Welke Professionals neemt de vertrouwelijkheid van privacygevoelige informatie, zowel van u als klant, cliënt, relatie en lezer, maar uiteraard ook van onze medewerkers, uiterst serieus. Om de risico’s op verlies, manipulatie, misbruik, vernietiging en/of ander oneigenlijk gebruik van deze gegevens tot een minimum te beperken, doen wij alles wat binnen onze macht en alle redelijkheid ligt ter beveiliging van deze gegevens. Een en ander valt na te lezen in ons  privacyreglement. Indien u hier vragen, opmerkingen en/of verbetersuggesties over heeft, nodigen wij u van harte uit om op deze mail te reageren. Ons privacyreglement vindt u door te klikken op de volgende link.


Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het e-mailbericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden.

Tevens verzoeken wij u om ons per ommegaande te berichten over de ontvangst van het e-mailbericht. Het e-mailbericht kan vertrouwelijke, door een beroepsgeheim beschermde, informatie bevatten.