Kandidaten

Onze diensten voor u als kandidaat

Voor u als kandidaat verzorgen wij onder andere trajecten in het kader van re-integratie (2e en 3e spoor), outplacement en loopbaanbegeleiding. Als u op deze pagina bent aanbeland betekent dit waarschijnlijk dat u in een vervelende situatie zit. U bent uitgevallen met beperkingen. U bent onderdeel van een reorganisatie. Of om andere redenen gaan de wegen tussen u en uw werkgever zich mogelijk scheiden. Hoe onwaarschijnlijk het volgende op dit moment misschien voor u klinkt: binnen niet al te lange tijd zult u merken dat er voldoende mogelijkheden voor u zijn. U zult ervaren dat er, ondanks alles, weer een mooie toekomst is en dat u weer plezier zult beleven in en met uw nieuwe baan. Het is lastig om hier op dit moment al van overtuigd te zijn, maar dit is de feedback die wij van onze kandidaten krijgen. Vanuit hun ervaring. Hoe wij hier invulling aan geven? Kijk maar even hieronder.

Trajecten als deze pakken we met u en ‘schouder aan schouder’ met elkaar op. De eerste kennismaking vormt hierbij de basis. U bent waarschijnlijk benieuwd naar de mogelijkheden die wij voor u in huis hebben en wij willen u graag leren kennen. Wij komen daarom graag bij u langs voor een persoonlijke kennismaking. Op een locatie naar uw wens. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Gezamenlijk bepalen we welke ondersteuning u nodig heeft. Omdat de trajecten volledig individueel ingezet worden, hebben we gelukkig veel vrijheid om met elkaar te bepalen welke inhoud het traject heeft. Uiteraard houden we hierbij rekening met de relevante wetgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter of de regels vanuit UWV.

Als de kennismaking prettig is verlopen zullen wij het trajectplan opstellen.

Wij willen u graag kennis laten maken met onze werkwijze en wat wij hiermee voor u kunnen betekenen. Bekijk vooral onderstaand filmpje.

Tijdens het traject is er wekelijks contact. Dit contact verloopt per telefoon, e-mail, via uw persoonlijke online omgeving en uiteraard persoonlijk. U bepaalt waar de persoonlijke contactmomenten plaatsvinden. Bij uw werkgever, bij ons op kantoor, op een neutrale locatie of, gemak dient de mens, bij u thuis. Het gaat er namelijk om dat u zich prettig voelt. Wederzijds vertrouwen tussen u en uw re-integratiebegeleider en jobhunter is binnen deze trajecten van groot belang.

U bent zeker niet de enige die op zoek is naar een passende nieuwe functie. Dit betekent echter niet dat uw traject gelijk moet zijn aan dat van anderen. Ieder mens is tenslotte anders, zeker als er sprake is van beperkingen. Denk verder aan uw opleidingen en uw werkervaring. Wij geloven dan ook niet in klassikale begeleiding. U krijgt individuele persoonlijke begeleiding en ondersteuning op de momenten dat dit nodig is.

De sollicitatietraining is hiervan een goed voorbeeld. U krijgt deze training op het moment dat u daadwerkelijk op gesprek mag komen bij een werkgever. Dát is het gesprek dat we met elkaar voorbereiden. En dat doen we voor ieder gesprek opnieuw. Simpelweg omdat dit er voor zorgt dat u goed voorbereid het gesprek in gaat.

Met individuele trajecten wordt de kans van slagen aanzienlijk vergroot.

In uw trajectplan worden de in te zetten trajectonderdelen vastgelegd. Jobhunting en actieve bemiddeling vormen de basis voor de samenwerking. De overige trajectonderdelen worden ingezet wanneer deze nodig zijn om uw kansen te vergroten. En, erg belangrijk, deze trajectonderdelen kunnen zo vaak als nodig worden ingezet. Zo hebben we met elkaar de flexibiliteit om te reageren op de feedback vanuit de arbeidsmarkt en uw persoonlijke situatie.

Op basis van het kennismakingsgesprek en de beschikbaar gestelde informatie stellen wij gezamenlijk vast welke trajectonderdelen er nodig zijn voor ieder specifiek traject. Voorbeelden van instrumenten die regelmatig worden ingezet zijn:

 • Rouwverwerking;
 • Structurele begeleiding en coaching;
 • Inzet van testen;
 • CV en sollicitatiebrief opstellen en redigeren;
 • Arbeidsmarktverkenning;
 • Samenstellen zoekprofiel;
 • Zoektraining;
 • Jobhunting;
 • Actieve bemiddeling;
 • Stage- of werkervaringsplek;
 • Het gebruik van social media;
 • Sollicitatietraining;

Bij de begeleiding maken wij gebruik van moderne middelen om u zo volledig mogelijk te ondersteunen. Zo wordt u een persoonlijke online omgeving ter beschikking gesteld. Een omgeving die het online zoeken naar vacatures eenvoudig maakt. Nagenoeg alle online beschikbare vacatures vindt u hier in één duidelijk overzicht. Hierin kunnen we ook rechtstreeks communiceren over gevonden vacatures, de stand van zaken en over de opgestelde zoekprofielen.

Verder maken we graag gebruik van Skype. Het is prettig om elkaar te kunnen zien tijdens de contactmomenten op afstand.

Loopbaanbegeleiding maakt standaard onderdeel uit van de trajecten. Loopbaanbegeleiding kan echter ook ‘los’ ingezet worden. Heeft u twijfels over uw huidige functie, mist u uitdaging of worden de uitdagingen u juist te groot? Dan kan een loopbaantraject uitkomst bieden. Het traject start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis hiervan kan worden bepaald welke begeleiding past bij uw persoonlijke situatie. Wij hebben verschillende coaches beschikbaar die diverse methodieken beheersen. Denk aan loopbaancoaching, vitaliteitcoaching, paardencoaching, maar ook scholingsexperts.

Resultaat van een traject kan zijn het ontdekken van uw interesses, talenten en drijfveren. En op welke plek u het beste tot uw recht komt. Als er sprake is van blokkades leert u deze zelf effectief te doorbreken. Gedurende het traject ontstaat een concreet stappenplan om uw doel te bereiken. De inhoud van uw traject en de trajectenonderdelen die worden ingezet, worden op basis van het kennismakingsgesprek bepaald.