Intermediairs & verzekeraars

Onze diensten voor u als intermediair of verzekeraar

Vele verzekeraars en intermediairs werken met Welke samen op het gebied van re-integratie, arbeidsdeskundige dienstverlening en casemanagement. Een goede samenwerking hierbij kan het proces namelijk versnellen. En, erg belangrijk, we kunnen elkaars dienstverlening hiermee versterken. Het resultaat hiervan is een hoge klanttevredenheid, duurzame uitstroom en daarmee een aanzienlijke kostenbesparing. U vindt hier verschillende activiteiten die wij voor u uit kunnen voeren. Wij sparren graag met u over de mogelijkheden die wij voor u, uw klant of uw verzekerden kunnen inzetten.

3e spoorHet begeleiden van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte kandidaat naar een baan is specialistisch werk. Zeker als de kandidaat al langere tijd geen vaste werkplek meer heeft gehad. Een gedegen begeleiding, met als doel een succesvolle uitstroom, vereist een op maat gesneden aanpak. Geen vaste programma’s, geen klasjes, maar individuele begeleiding. Coaching en begeleiding door onze re-integratiebegeleider op een vertrouwde locatie, bij voorkeur bij de kandidaat thuis. Intensief contact met een vaste jobhunter die de kandidaat ook echt ontmoet en sollicitatiegesprekstraining voorafgaand aan elke sollicitatiegesprek. Zomaar een greep uit de onderdelen binnen onze aanpak. En dat alles onbeperkt. Waarom? Omdat ieder mens anders is en dus een specifieke begeleiding én nieuwe baan verdient.

Het ene dossier vraagt meer aandacht dan het andere. Juist de minder alledaagse dossiers zijn dossiers waarvoor wij vaak worden ingezet. Wij kunnen voor u casemanagement-opdrachten uitvoeren voor bijvoorbeeld complexe dossiers, een dreigende conflictsituatie of gericht op dossierscans. Door onze grote flexibiliteit, kennis en ervaring zijn wij in staat om op zeer korte termijn situaties in te schatten, bezoeken af te leggen en gesprekken met de betrokken partijen aan te gaan. Deze activiteiten worden gevolgd door duidelijke terugkoppeling, verslaglegging en adviezen.

Het re-integreren van AOV verzekerden richting een loondienstverband vraagt een gerichte aanpak. Zij verschillen namelijk op diverse vlakken met te re-integreren kandidaten binnen bijvoorbeeld 2e spoor. Vaak ontbreekt het aan ervaring met het solliciteren en er wordt door werkgevers vaak anders gekeken naar een sollicitatie van een ondernemer dan van iemand die altijd in loondienst heeft gewerkt. Even zo belangrijk is dat er (vaak) geen financiële prikkel is om de re-integratie zelfstandig op te starten. Juist daarom is gerichte begeleiding op gelijkwaardig niveau van essentieel belang om het traject gezamenlijk op te pakken en om succesvol te kunnen zijn. De situatie binnen de trajecten is heel divers. De doelstelling is altijd gelijk: het bemachtigen van een duurzame vorm van inkomen. Met het behalen van dit doel zijn alle betrokken partijen geholpen. De kandidaat heeft een nieuwe richting gevonden en is weer onafhankelijk. Het resultaat voor de verzekeraar is schadelastbeheersing en een hoge klanttevredenheid.

Het arbeidsdeskundig onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van het dossier. Maar ook het advies over de re-integratie op arbeidsdeskundige gronden kan de basis vormen voor de beslissing om al dan niet te starten met (re-integratie)activiteiten. Het tijdig en zorgvuldig uitvoeren van de arbeidsdeskundige dienstverlening is dan ook van groot belang. Snelheid, zorgvuldigheid en kwaliteit zijn de drie pijlers waarop wij onze onderzoeken doen. Bij Welke heeft u binnen 3 weken na het verstrekken van de opdracht een kwalitatief hoogstaand rapport, waar u direct verder mee kunt. Deze rapportage bevat duidelijke en beargumenteerde adviezen en geeft u zo inzicht in de te ondernemen stappen. Daarnaast verlenen wij altijd nazorg; heeft u nog vragen of wilt u extra advies? Neem dan rechtstreeks contact op met de arbeidsdeskundige die de rapportage voor u heeft opgesteld en wij helpen u kosteloos verder.

Snelheid, focus, creativiteit, resultaat- en actiegerichtheid zitten bij Welke in het DNA. Het gaat binnen de dienstverlening om resultaat; duurzaam en op een zo kort mogelijke termijn. Dit is goed voor zowel de kandidaat en u als intermediair of verzekeraar. Het gaat bij ons om partnership. En partnership is alleen mogelijk bij het leveren van uitstekende resultaten, vloeiende communicatie en daarmee 100% vertrouwen. Graag benoemen wij een aantal van onze speerpunten voor u:

 • Ruime ervaring met de samenwerking met intermediairs en verzekeraars.
 • Elke re-integrant krijgt een vaste re-integratiebegeleider én vaste jobhunter. Optimale aandacht!
 • Begeleiding aan huis; prettig, vertrouwd, geen reistijd en het belangrijkste: het vergroot de inzet, motivatie en daarmee de kans op positief resultaat.
 • Altijd individuele begeleiding, niet klassikaal.
 • Ieder mens is uniek, dus altijd maatwerk en flexibel (kosteloos) bijsturen indien nodig.
 • Detailinzicht in de regionale arbeidsmarkt en mogelijkheden.
 • Vacature zoeksysteem met eigen inlog. Krijg als eerste de nieuwste vacatures passend op het profiel.
 • Multidisciplinaire aanpak met eigen Arbeidsdeskundigen, specialisten sociale zekerheid, Arbeid en Organisatie deskundigen en Re-integratiespecialisten.
 • Aktie bij stagnatie, niet blijven ‘aanmodderen’.
 • Welke zet de activiteiten en instrumenten in, omdat deze bijdragen aan het beoogde resultaat. Niet omdat het lekker afvinkt op een lijstje. Ook zetten wij deze instrumenten zo vaak als nodig in, kosteloos. Gericht op de snelste weg naar duurzaam resultaat.
 • En tenslotte, bijna vanzelfsprekend, open communicatie, gevraagd en ongevraagd advies en heldere rapportages zijn uiteraard standaard.