nov 03
Reintegratie 2de spoor

Wat is re-integratie 2e spoor?

Wat is re-integratie 2e spoor?

Bij (langdurige) ziekte hebben werkgever en werknemer beide inspanningsverplichtingen om de re-integratie van de zieke werknemer te bevorderen. Het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden begint bij of beter gezegd binnen de eigen werkgever. In de praktijk blijkt dit helaas niet altijd haalbaar of er is nog teveel onzekerheid over de mogelijkheid tot terugkeer. Dan komt het 2e spoor in beeld. Bij een 2e spoor traject is de werkgever verplicht om de werknemer hulp te bieden bij het vinden van een nieuwe baan buiten de eigen organisatie.

Wet verbetering poortwachter

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, heeft de Nederlandse overheid op 1 april 2020 de Wet verbetering poortwachter ingevoerd. Hierin staat beschreven hoe de werkgever moet handelen bij langdurige ziekte van een werknemer. In deze wet staat onder andere vermeld dat de werkgever een re-integratietraject moet worden opgestart en de opbouw van een dossier voor het UWV. Het dossier toont aan of de werkgever voldoet aan de eisen van het UWV om het dienstverband van 2 jaar te ontbinden. De werknemer heeft dan recht op een WIA-uitkering.

Wanneer een re-integratie 2e spoor traject:

Normaliter volgt de inzet van een re-integratie 2e spoor traject op een 1e spoor traject. In het 1ste spoor wordt gekeken naar terugkeer bij de huidige werkgever, hetzij in dezelfde/aangepaste functie, hetzij in een andere functie. Als duidelijk wordt dat een 1e spoor traject niet succesvol afgerond kan worden of daar te veel en te lang onzekerheid over is, dient het 2e spoor traject te worden onderzocht. Lees voor meer specifieke informatie: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf.

Toetsing UWV inspanningen werkgever

Een onderdeel van het re-integratieproces is het opstellen van een re-integratieverslag(RIV). Aan de hand van het RIV toetst het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. Het gaat hierbij niet om het uiteindelijke resultaat maar om de inspanningen vanuit de werkgever.

Begeleiding tijdens het re-integratie 2e spoor traject:

De werknemer wordt tijdens het traject gecoacht door een re-integratiebegeleider, die de voortgang bewaakt, tests inzet en rapporteert. Daarbij krijgt de werknemer hulp van een jobhunter die helpt bij het opstellen of aanpassen van het cv, het schrijven van een sollicitatiebrief en de voorbereiding op ieder sollicitatiegesprek.

Daarnaast helpt de jobhunter bij het zoeken van passende vacatures, omdat een jobhunter beschikt over een ruim regionaal en landelijk netwerk zal de werknemer zien dat er vele mogelijkheden zijn om een baan te vinden buiten de eigen organisatie.

Het begeleiden van een arbeidsongeschikte werknemer naar een baan buiten de organisatie vraag specialistisch maatwerk. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk te helpen aan een duurzame oplossing in de vorm van werk.

Stappenplan traject

Het te volgen traject kan verschillen per bureau, maar over het algemeen ziet een traject er als volgt uit:

Kennismaking

Tijdens een persoonlijk uitgebreid intakegesprek maken de re-integratiebegeleider en werknemer over en weer kennis. De kaders en werkwijze binnen het 2e spoor worden besproken en uiteraard krijgt de werknemer de gelegenheid om zijn/haar eigen verhaal te vertellen. In dit eerste gesprek worden de interesses, idee├źn en mogelijkheden richting een toekomstig passende baan verkend.

Inzet instrumenten

Tijdens de intake wordt gekeken welke instrumenten het beste ingezet kunnen worden. Sommige instrumenten zullen doorlopend ingezet worden en andere juist op specifieke momenten. Dit is afhankelijk van het soort traject dat wordt ingezet. Veel gebruikte instrumenten zijn:

  • Coaching en begeleiding
  • Testen arbeidsmarktverkenning
  • Zoekprofiel samenstellen
  • Social media
  • Zoek training
  • Sollicitatietraining
  • Werkervaringsplaats
  • Nazorg

Begeleiding door twee specialisten

Zoals aangegeven zal de werknemer begeleid worden door een coach en een jobhunter. De coach zal zorg dragen voor de voortgang bewaken, tests inzetten en rapporteren en de jobhunter verzorgt de praktische zaken.

Vacatures zoeken en solliciteren

Er is regelmatig contact tussen de betrokken partijen, zowel persoonlijk maar ook op afstand. Om vacatures te zoeken en uit te wisselen krijgt de klant een persoonlijk account in een online vacaturesysteem. Dit maakt het voor de werknemer makkelijk en overzichtelijk. De jobhunter ondersteunt bij het zoeken vacatures en het daadwerkelijk solliciteren.

Meer weten over Welke en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Of mail naar

info@welkeprof.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door ons te volgen op LinkedIn.

Volg ons