nov 04
Wat is outplacement

Met outplacement van werk naar werk

Outplacement staat voor begeleiding van werk naar werk. Vaak wordt outplacement ingezet als gevolg van een reorganisatie, bij een onoplosbaar conflict of omdat een werknemer niet meer aan de functievereisten kan voldoen. Een outplacementtraject is afgestemd op de wensen van werkgever en werknemer, om te zorgen dat het ontbinden van een arbeidsovereenkomst makkelijk en zelfs prettig kan verlopen. In deze blog geven we je meer achtergrondinformatie over outplacement, hoe een dergelijk traject verloopt en de kosten ervan.

Wanneer outplacement?

Het inzetten van een outplacementtraject gebeurt veelal bij (dreigend) ontslag. Er is voor de werknemer op dat moment geen zicht meer op een functie binnen de huidige organisatie. De aanleiding hiervoor kan verschillend zijn; van een reorganisatie tot een arbeidsconflict. Outplacement vergroot de kansen op nieuw werk, doordat de werknemer actief wordt begeleid door een gespecialiseerde en ervaren coach. Het kan hierbij gaan om een functie bij een andere werkgever of hulp bij het beginnen van een eigen onderneming.

Een outplacementtraject is niet wettelijk verplicht, maar een werkgever moet voldoen aan de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap. Vaak wordt het recht op outplacement opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bij ontslag.

Wat is goed werkgeverschap?

Goed werkgeverschap is dus een wettelijke verplichting. In een aantal gevallen kan het aanbieden van een outplacementtraject onder goed werkgeverschap verplicht zijn, dit is bijvoorbeeld het geval bij een reorganisatie. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het aanbieden van een outplacementtraject al voldoende zijn om te voldoen aan goed werkgeverschap.

Mocht een werknemer niet in aanmerking komen voor een outplacementtraject, dan kunnen de kosten voor het volgen van een outplacementtraject betaald worden uit de transitievergoeding die de werknemer verplicht is te betalen.

Wat is een transitievergoeding?

Sinds de introductie van de ontslagvergoeding op 1 juli 2015 is het aantal outplacementtrajecten toegenomen. De ontslagvergoeding, ook wel een transitievergoeding genoemd, is een financiële vergoeding die de werkgever betaalt aan een ontslagen werknemer. Dit bedrag kan worden gebruikt voor het vinden van een nieuwe baan en is in dat geval belastingvrij.

De hoogte van de vergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren en je bruto salaris. Vereiste hieraan is dat je minimaal twee jaar in dienst bent en dat jij als werknemer het ontslag niet hebt geïnitieerd. Bij ontslag op grond van ernstige verwijtbaarheid of omdat je met AOW of met pensioen gaat, heb je geen recht op een transitievergoeding.

Hoe bereken je de hoogte van een transitievergoeding?

Je krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf je eerste werkdag. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt als volgt berekend: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst/ bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12).

Kosten outplacement

De kosten voor een outplacementtraject zijn afhankelijk van een aantal factoren en de gemaakte afspraken tussen de kandidaat en het outplacementbureau. Er kan gewerkt worden met een vaste prijs, een prijs op basis van maximaal aantal begeleidingsuren of zijn gerelateerd aan de hoogte van het salaris.

Vaak biedt de werkgever een keuze aan om een transitievergoeding te geven in de vorm van een geldbedrag of om de kosten te dekken van het outplacementtraject. Het klinkt aantrekkelijk om voor het geldbedrag te gaan, maar mocht je later alsnog kiezen voor outplacement, dan dien je de kosten zelf te betalen. Het is doorgaans fiscaal aantrekkelijker om het traject door de werkgever te laten bekostigen. Daarnaast is het verstandig om voor jezelf na te gaan wat jouw kansen zijn op de arbeidsmarkt. Solliciteren van werk naar werk is bijvoorbeeld sterker dan solliciteren vanuit een uitkeringssituatie.

Wat zijn de voordelen van outplacement voor de werkgever?

Outplacement kan voor de werkgever grote voordelen opleveren. Vaak hebben bedrijven niet te kennis in huis om een volwaardig outplacementtraject aan te kunnen bieden. Daarom worden vaak outplacementbureaus ingezet.

Het inzetten van outplacement brengt kosten met zich mee, maar aan de andere kant voorkom je hoge loonkosten door een snelle (her)plaatsing van een werknemer.  De kans is groot dat hierdoor een negatieve sfeer op de werkvloer wordt voorkomen.

Daarbij zal een nette behandeling van een werknemer bijdragen aan het imago van een bedrijf, zowel intern als extern. Met name het nemen van verantwoordelijkheid over de vertrekkende werknemer zal de beeldvorming in positieve zin vormen.

Wat zijn de voordelen van outplacement voor de werknemer?

Zoals aangegeven kiezen veel mensen er bij een gedwongen vertrek voor om zich uit te laten kopen in de vorm van een transitievergoeding. Op dat moment lijkt een geldbedrag het meest aantrekkelijk maar met outplacementtraject nemen je kansen op een nieuwe baan aanzienlijk toe. Daarom is het voor een werknemer belangrijk om de afweging te maken wat zijn kansen op de arbeidsmarkt zijn.

Met een outplacementtraject bij een gespecialiseerd bureau wordt je op een professionele manier begeleid van werk naar werk. Hiermee wordt je geholpen bepaalde drempels te overwinnen en kun je gebruik maken van het netwerk van het betreffende bureau.  

Hoe lang duurt een outplacementtraject?

Een outplacementtraject duurt meestal 6 of 9 maanden. Vaak wordt er tussen de werknemer en werkgever een start- en einddatum afgesproken. Mocht je na de einddatum nog geen baan hebben gevonden, dan volgt er ontslag.

Outplacement bij Welke

Wij begeleiden al ruim 10 jaar werknemers naar een nieuwe, passende en duurzame uitdaging. Zo ook door middel van outplacement. Hoewel de reden van inzetten van een outplacementtraject dus divers kan zijn, is de doelstelling altijd gelijk: het bemachtigen van een duurzame vorm van inkomen. Dit kan in de vorm van een dienstverband, maar ook als zelfstandig ondernemer.

Het outplacementtraject bij Welke kent verschillende stappen, hieronder een korte introductie:

Kennismaking

Om het outplacementtraject op een goede manier te starten maken we graag kennis met jou. Het is voor jou tevens ook de eerste kennismaking met ons. Tijdens deze kennismaking kunnen wij jouw situatie en wensen bespreken.

In te zetten instrumenten en thema’s

Ook wordt er tijdens de intake gekeken welke instrumenten en thema’s tijdens het outplacementtraject ingezet worden. De instrumenten zetten wij in op het moment dat deze jou verder helpen.

Geen groepen

Wij geloven niet in groepsbegeleiding, maar in de kracht van een individueel en persoonlijk outplacementtraject.

Werken met twee specialisten

Om resultaat te behalen, werken bij intensief met jou samen. Daarom heb je twee aanspreekpunten: de re-integratiebegeleider en de jobhunter, ieder met een eigen specialisme.

Begeleiding zonder reistijd

De begeleiding vindt plaats op een locatie van jouw keuze. Dit kan bij de werkgever zijn of bij jou thuis of op een locatie die in overleg wordt bepaald. In ieder geval een locatie waar jij je het prettigst voelt.

Afsluiting en nazorg

Wanneer het outplacementtraject succesvol is afgerond zal de re-integratiebegeleider zorgen voor een passende afsluiting. Daarbij zal er nog regelmatig contact zijn om te kijken hoe de nieuwe baan bevalt en is de re-integratiebegeleider beschikbaar bij vragen

Meer weten over Welke en wat wij voor jou kunnen betekenen?

Of mail naar

info@welkeprof.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws door ons te volgen op LinkedIn.

Volg ons